Logo FNP

FNP Súdwest-Fryslan

Frysk | Nederlands

FNP Súdwest-Fryslan

Frysk | Nederlands
27-08-2017 - Utnûging Temajûn oer de lânbou yn Súdwest-Fryslân
Konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet
Tiisdei 26 septimber 2017

28-01-2017 - “Lef tonen”, ropt De Rouwe. "Zoals wíj doen met Tesla”
Se hawwe nammentlik as trije noardlike provinsjes besluten dat se in grut bedriuw fan elektryske auto’s hjir hinne helje sille. (sitaat Kollum Eelke Lok)

15-01-2017 - FNP goed staazje adres foar studinten
Sanne de Vries studint fan de Thorbecke Academie hat yn opdracht fan de FNP Súdwest-Fryslân ûndersyk dien.

11-12-2016 - Jikkie Ruiter op de praatstoel by Polityk Kafee Heech
Sneon 29 oktober organisearre Heech in Duorsumens Merk.
Oan it ein fan de Merk wie der Polityk kafee oer boargerinisjativen yn e gemeente.

20-10-2016 - FNP-stand op Bolletongersdei
BOALSERT - De soarch en wurk stie mei stip op ien by de 300 besiters oan de FNP-stand juster op Bolletongersdei yn Boalsert.

16-10-2016 - FNP: ‘Dokterspost Koudum ûnmisber foar hiele Súdwesthoeke'
FNP Súdwest-Fryslân steunt de strijd die dorpsbelang Koudum voert om hun cruciaal belangrijke Dokterspost open te houden.

10-10-2016 - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds deze week een digitale bomenkaart.
Op deze kaart kunnen inwoners precies zien welke bomen bij hun in de buurt worden gekapt en of er nieuwe bomen voor in de plaats komen.

29-08-2016 - Fryslân living lab voor natuurinclusieve landbouw
Natuurdoelen opnemen in de bedrijfsvoering van agrariërs om de biodiversiteit te versterken, dat is het uitgangspunt van Living Lab Natuurinclusieve Landbouw.

11-06-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning by Toppenhuzen
Yn Toppenhûzen is "Vermillion" fan doel gas út in tige lyts gasfjild te heljen. Op 28 maaie koartlyn ha't de FNP-SWF tegearre mei de SP, PvdA en Grienlinks - tidens in manifestaasje - har stânpunt útdroegen oer de gaswinning yn Súdwest-Fryslân en Fryslân. Wy wolle gjin gegriem yn ús grûn!

29-05-2016 - OSF Locomotie Ynterview Douwe Blom
Troch de desintralisaasje fan oerheidstaken en besunigings, bestiet yn in protte Nederlânske gemeenten
noch in protte ûndúdlikens oer de takomst fan de soarchsektor.

02-03-2016 - Rom 270 belangstellenden by FNP temajûn oer de takomst fan de soarch
Moandei 29 febrewaris siet de grutte seal fan De Groene Weide ôfladen fol mei belangstellenden foar it tema ‘De takomst fan de Soarch' mei as sprekker Buurtzorg oprjochter Jos de Blok.

31-01-2016 - Utnûging temajûn "De takomst fan de soarch yn Súdwest-Fryslân"
Boarne foto: Buurtzorg Nederland

04-01-2016 - Nijjiersbrief FNP wethâlder Durk Stoker
En doe wie it ynienen 2016. In nij jier en sa't men seit: "Nije kânsen."

25-11-2015 - Haachsk tinken en de Fryske wurklikheid
Ofrûne snein mocht ik by "Het gesprek van Sneek" yn debat mei D66 coryfee Alexander Pechtold oer Fryslân en de plannen foar in noardlik lânsdiel.

08-11-2015 - Wurkbesite "Rûntsje Littens" fan FNP Súdwest-Fryslân op freed 16 oktober 2015
In grutte delegaasje besteande út: Durk Stoker, Corrie Bergstra, Klaas Visser, Sicco Rypma, Jelle Gerbrandy, Douwe Blom, Henk Breimer, Jikkie Ruiter, Joep Bergsma, Liskje Flapper en Tryntsje Wester is in freed mei de bus fan Rindert Kroondijk op doarpenrûte. Lâns de 15 doarpen fan Littenseradiel, dy't jannewaris 2018 bij Súdwest-Fryslân komme.

Argyf

Stypje ús Wurd lid


Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2017 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)