Thea Hoekstra-Vleer - foarsitter
foto Thea1

Wenplak:Reahûs

 

E-Post: thea.hoekstra@fnp.frl

 

Tillefoan:0515 332 436Anke Dijkstra - sikretaresse
DSC01413

Wenplak:Warkum

 

E-Post: anke.de.boer@fnp.frl 

 

Tillefoan:0515 541997René van der Ley- Algemien
 FNP Rene 769; vd Ley

Wenplak:Boalsert

 

E-Post:rene.vdLey@fnp.frl

 

Tillefoan:06 - 303 02 829Meinte Bergstra - Ponghâlder
Meinte 2

Wenplak:Snits

 

E-Post:meinte.bergstra@fnp.frl

 

Tillefoan:0515-4183322020 FNP Fryslân - Disclaimer